Logo

Bli medlem

Sortland Turnforening benytter Norges gymnastikk- og turnforbund sitt medlemsregister, Mysoft. All innmelding, samt venteliste håndteres via dette systemet. Du kan registrere deg på venteliste kontinuerlig hele året.
Vi starter sesongen i august, men tar inn nye gymnaster så lenge vi har kapasitet frem til 1. februar.
Ønsker du å melde inn ditt barn følg linken nedenfor;


http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=456

Systemet gir ingen kvittering på innmelding før du blir tatt opp til et parti med ledig kapasitet. All påmelding er bindende.

Kontingent/medlemskap

Medlemmer som har betalt sin kontingent er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund sine avtaler. Detaljert informasjon ligger på www.gymogturn.no.


Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet. Dette avholdes i februar/mars. Foresatte som ikke er medlemmer har talerett, og oppfordres til å møte.

Medlemskontingenten på kr 200,- pr år faktureres 1. september hvert år. Når du nå er tatt opp som medlem, blir kontingenten automatisk sendt ut selv om du ikke har meldt deg på et parti. Utmelding må skje skriftlig til sortlandtf@gmail.com (lovbestemt av NIF).


Treningsavgiften 2015-16 er satt til kr 200,- pr semester + kr 50,- pr ekstra treningstime. 
Vi har følgende rabattordning:
1) Det gis kr 50,- pr søsken i avslag pr semester i treningsavgift.
2) Det gis kr 50,- i avslag pr semester i treningsavgift for:
a) Barn av trenere
b) Barn av styremedlemmer
c) Gymnaster som selv er trenere
Mysoft er vårt medlemsregister. Alle gymnaster skal være meldt inn her før de kan starte på et parti. Medlemskontingent og treningsavgift faktureres herifra. Faktura sendes elektronisk til epostadressen som er registrert på det enkelte medlem. Medlemskontingent og treningsavgift for høstsemesteret faktureres 01.september, treningsavgift for vårsemesteret faktureres 15.januar. Etter hvert vil påmeldinger til stevner og konkurranser også genereres gjennom dette systemet. Utestående faktura fører til at du ikke får meldt deg på. Alle påmeldinger er bindende, dette gjelder både til partier, konkurranser og stevner. Kontingent kan vurderes refundert ved legeerklæring.