Logo

Styret 2015/2016

Funksjon Navn Mail Telefon
Leder Nina Kristin Kristensen sortlandtf@gmail.com 91549573
Nestleder Eirin Angell    
Sekretær Mette Røkenes    
Kasserer Katja Olsen    
Styremedlem Vidar Mikalsen    
Styremedlem Kurt-Ivan D. Johnsen    
Varamedlem Hilde Merete Høve