Logo

Treningstilbud i Sortland Turnforening

Sesongen 2015-16

 

Foreldre og barn (2-3 år) jenter og gutter

Treningstid:

Mandag 17:00 - 18:00

Trener:

Vibece Hobbelstad

Dette partiet er for jenter og gutter født i 2012 og 2013. De deltar kun på juleshowet og turnsportens dag ut over de ukentlige treningene. Treningen består mest av fri leik i gymnastikk- og turnapparater. I tillegg har vi felles oppstart- og avslutningsaktiviteter, blant annet sangleiker. Det forventes at foresatte følger sitt barn under hele treningen, samt hjelper til med inn- og utrydding av utstyr. I tillegg forventes det at foreldrene bidrar i cafe, rydding, kakebaking ol i forbindelse med arrangementer.

 

Lekepartiet (4-5 år) jenter og gutter

Treningstid: 

Mandag 18:00 - 19:00

Hovedtrener:  Vibece Hobbelstad

Hjelpetrener: Oda Eline Næss

 
Dette partiet er for jenter og gutter født i 2010 og 2011. De deltar kun på juleshowet og turnsportens dag ut over de ukentlige treningene. Treningen består av felles leikaktiviteter samt organisert aktivitet i gymnastikk- og turnapparater. Det forventes at foresatte deltar aktivt med rydding av utstyr, samt hjelper til på stasjoner. I tillegg må alle bidra med tildelte oppgaver under juleshow og turnsportens dag. Dette kan være cafe, rydding, kakebaking ol i forbindelse med arrangementer.

 

Idrettens grunnstige 6 år jenter og gutter

Treningstid: 

Tirsdag 17:00 - 18:00

Hovedtrener: Nina Kristin Kristensen

Hjelpetrenere:

Embla Finjord

Chatarina Krey

Sandra Reinholdtsen     

Dette partiet er for både jenter og gutter som er født i 2009. De kan delta på barnekretsturnstevnet på våren i tillegg til juleshowet og turnsportens dag. De trener på grunnleggende gymnastikk- og turnferdigheter innenfor konseptet idrettens grunnstige. Dette innbefatter blant annet matte, bom, balanse, hopp og rytme. I tillegg forventes det at foreldrene bidrar i cafe, rydding, kakebaking ol i forbindelse med arrangementer.

 

Idrettens grunnstige 7 år jenter og gutter

Treningstid:

Tirsdag 17:00 - 18:00

 

Hovedtrener: Belinda K. Johansen

Hjelpetrenere:

Benedicte Johansen

Nora Dyrø Pettersen

Tage Brauten

Sunniva

Dette partiet er for både jenter og gutter som er født i 2008. De kan delta på barnekretsturnstevnet på våren i tillegg til juleshowet og turnsportens dag. De trener på grunnleggende gymnastikk- og turnferdigheter innenfor konseptet idrettens grunnstige. Dette innbefatter blant annet matte, bom, balanse, hopp og rytme. I tillegg forventes det at foreldrene bidrar i cafe, rydding, kakebaking ol i forbindelse med arrangementer.

 

Apparatturn jenter 6-8 år

Treningstid: 

Torsdag 18:00-19:00

Hovedtrenere: Sonja Karlsen og Tonje Smalås

Hjelpetrenere: 

Roar Christensen

Silje Djuve

    

Dette er et tilbud til jenter født i 2007, 2008 og 2009. Apparatturn er en egen konkurransegren innen turnsporten. Vi turner frittstående, bom, hopp og skranke, og legger vekt på verdier som trygghet, trivsel og mestring. Det forventes at foreldrene bidrar i cafe, rydding, kakebaking ol i forbindelse med arrangementer. Påmelding skjer etter avtale med hovedtrener.

 

Apparatturn jenter 9-10 år

Treningstid:

Onsdag 18:00-20:00

Torsdag 18:00-19:00

Søndag 17:00-19:00

 

Hovedtrenere: Sonja Karlsen og Tonje Smalås

Hjelpetrenere:

Linn Therese Warem

Silje Djuve

Roar Christensen

Dette er et tilbud til jenter født i 2005 og 2006, primært de som har turnet på dette partiet tidligere. Apparatturn er en egen konkurransegren innen turnsporten. Vi turner frittstående, bom, hopp og skranke. Disse gymnastene deltar på lokale konkurranser. I tillegg forventes det at foreldrene bidrar i cafe, rydding, kakebaking ol i forbindelse med arrangementer. Påmelding etter avtale med hovedtrener.

 

 

Salto 8-9 år jenter og gutter

Treningstid:

Onsdag 18:00-19:00

Hovedtrener: Caroline Knudsen

Hjelpetrenere:

Ida Nygård

Julie Andreassen

Sandra Aalborg                          

Dette er et parti for jenter og gutter født i 2006 og 2007. Salto står for Sosialt, Allsidig, Lek, Turn og Oppvisning. De øver på grunnleggende gymnastik og turne mest på matte, hopp og trampett. I tillegg skal de lære forskjellige øvelser slik at alle kan delta i "saltokonkurranser" en gang i halvåret.  Det blir også innføring i Troppsturn som er en konkurransegren innen turnsporten.  Vi skal ha oppvisning på juleavslutning, turnsportens dag og turnstevne. I tillegg forventes det at foreldrene bidrar i cafe, rydding, kakebaking ol i forbindelse med arrangementer.

 

Salto 10-11 år jenter og gutter

Treningstid:

Torsdag kl 16:30 - 18:00

Hovedtrener: Ingelin Hodø

Hjelpetrenere:

Jenny Tunheim Pedersen

Gard Sørensen                     

Dette partiet er for jenter og gutter født i 2004 og 2005 som ønsker å delta på saltokonkurranse og barnekretsturnstevne, samt de som ikke kvalifiserer til trampett/tumbling og frittstående. Salto står for Sosialt, Allsidig, Lek, Turn og Oppvisning. Partiet trener trampett, hopp og matte, samt basisøvelser og litt koreografi. I tillegg forventes det at foreldrene bidrar i cafe, rydding, kakebaking ol i forbindelse med arrangementer.

 

Salto 12-14 år jenter og gutter

Treningstid:

Tirsdag 19:30-21:00

 

Hovedtrener: Eline Holhaugen

Hjelpetrenere: Linn Therese Warem

Dette partiet er for jenter og gutter født i 2001, 2002 og 2003 som ønsker å delta på saltokonkurranse og barnekretsturnstevne, samt de som ikke kvalifiserer til trampett/tumbling og frittstående. Partiet trener trampett, hopp og matte, samt basisøvelser og litt koreografi. I tillegg forventes det at foreldrene bidrar i cafe, rydding, kakebaking ol i forbindelse med arrangementer.

 

Troppsgymnastikk rekrutt 10-12 år jenter og gutter

Treningstid:

Tirsdag 18:00-19:30

Hovedtrener: Nina Kristin Kristensen

Hjelpetrenere:

Linn Therese Warem

Belinda K. Johansen

Embla Finjord

Dette partiet er for jenter og gutter født i 2003, 2004 og 2005. Partiet trener for å delta på troppsgymnastikkonkurranser som pokalkonkurranse, KM og NNM. I tillegg deltar de på barnekretsturnstevnet, juleshowet og turnsportens dag. Det vil være inntakskriterier for å komme inn på dette partiet. De som ikke kvalifiserer til dette partiet tilbys å trene på Salto partiene. For å kvalifisere til dette partiet forventes det at gymnasten behersker hjul, araber og håndstående-rulle uten sikring, samt stift med litt sikring. I trampett forventes det at gymnasten er på vei til å beherske kropert salto og overslag med sikring. Rytmeoppvarming og frittståendetrening er en selvfølge i alle treningene. Oppmøte, innsats og holdning på treningene er avgjørende for å få delta på dette partiet og i konkurranser. I tillegg forventes det at foreldrene bidrar i cafe, rydding, kakebaking ol i forbindelse med arrangementer.

 

Troppsgymnastikk junior 13-18 år jenter og gutter

Treningstid:

Torsdag 18:00 - 20:00

 

Trenere:

Einar Sørensen

Sissel Christensen

 

Dette partiet trener for å delta på troppsgymnastikkonkurranser som pokalkonkurranse, KM og NNM. I tillegg deltar de på barnekretsturnstevnet, juleshowet og turnsportens dag. Det vil være inntakskriterier for å komme inn på dette partiet. De som ikke kvalifiserer til dette partiet tilbys å trene på Salto partiene. For å kvalifisere til dette partiet forventes det at gymnasten behersker hjul, araber og håndstående-rulle uten sikring, samt stift, foroversalto og flik-flakk med litt sikring. I trampett forventes det at gymnasten behersker kropert salto, samt overslag med sikring. Oppmøte, innsats og holdning på treningene er avgjørende for å få delta på dette partiet og i konkurranser. I tillegg forventes det at foreldrene bidrar i cafe, rydding, kakebaking ol i forbindelse med arrangementer.

 

Voksentrening 15 - 50 år

Treningstid:

Torsdag 20:00 - 21:30

Egentrening

Partiet er åpent for trenere og foreldre. Dette er egentrening. Tida kan også brukes til å utveksle ideer og metoder. Alle som vil benytte denne treningstida må være medlemmer. Dette for å være forsikret ved evt skader.